Tajemnice ludzkiego ciała

Ludzki organizm to bardzo skomplikowany mechanizm. Można powiedzieć, że wszystkie jego organy współgrają ze sobą i współpracują jak nic innego na tym świecie. Do najważniejszych organów wewnętrznych człowieka należą: mózg, tarczyca, serce, płuca, śledziona, wątroba, jelito, żołądek, nerki i pęcherz moczowy. Aby omówić je wszystkie potrzeba by bardzo dużo czasu, skupię się więc tylko na kilku. Mózg to swego rodzaju centrum kontroli, które analizuje informacje docierającego do niego z zewnątrz i z wewnątrz organizmu. Co więcej wydaje on polecenia, steruje całym systemem, a ciało potrafi zareagować w sposób adekwatny do sytuacji. Serce z kolei pełni funkcję pompy nieustannie dostarczającej krew do całego organizmu ludzkiego. Płuca to miejsce wymiany gazowej, zawsze wypełnione dużą ilością krwi i powietrza dbają o to, by dostarczyć tlen niezbędny do oddychania i wydalić dwutlenek węgla zawarty we krwi. Wątroba zaś pełni bardzo wiele funkcji. Można powiedzieć, że wątroba to pewnego rodzaju fabryka chemiczna, której zadanie polega na przekształceniu substancji toksycznych i produkcji z nich wartościowych składników.

Podobne artykuły

  • Anatomia człowieka nie taka strasznaAnatomia człowieka nie taka straszna Człowiek. Najwspanialsza maszyna jaką natura mogła kiedykolwiek stworzyć. Złożoność procesów zachodzących w nas samych od wieków przerażała największych naukowców i zadziwiała […]
  • Centrum leczenia zatruć w ludzkim organizmie czyli wątrobaCentrum leczenia zatruć w ludzkim organizmie czyli wątroba Nasz organizm jest skonstruowany w bardzo skomplikowany sposób. Niezliczone procesy odbywają się bez naszej wiedzy o nich, są niezależne, sterowane wyłącznie mózgiem. Nie wymagają one […]
  • Ach ta wątrobaAch ta wątroba Czy zastawialiście się kiedyś jak stopniowo rozwija się płód, a zwłaszcza jego układ trawienny. Otóż układ ten już wewnątrz łona matki wykształca się zupełnie, jednak dopiero po urodzeniu […]
  • Podstawa wiedzy o wątrobiePodstawa wiedzy o wątrobie Po pierwsze, to największy gruczoł wśród wszystkich kręgowców. Jej działanie jest bezpośrednio powiązane z działaniem układu pokarmowego. Wątroba jest niesamowicie ważna dla naszego ciała […]
  • Największy gruczoł kręgowcówNajwiększy gruczoł kręgowców Kręgowce to duża grupa organizmów, cechują się posiadaniem szkieletu osiowego w postaci kręgosłupa. Do grupy kręgowców zaliczamy krągłouste, ryby, płazy, ptaki, a także ssaki. My, ludzie, […]
  • WątrobaWątroba Wątroba to narząd układu trawiennego. Wydziela ona żółć, której zadaniem jest rozkładanie tłuszczów. Żółć ta podróżuje przewodem wątrobowym, aby ostatecznie być zmagazynowana w pęcherzyku […]